Disclaimer (NL)

Aan het onderhoud van deze site besteedt de Stichting Schloss Dyck de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. De Stichting Schloss Dyck draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Schloss Dyck worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die de Stichting Schloss Dyck of EGHN betreffen dan kunt u die stellen via:

E-mailadres: feedback@eghn.org

Postadres: Stiftung Schloss Dyck, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur, Schloss Dyck, 41363 Jüchen, Duitsland

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, voor vragen of opmerkingen over deze website dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via e-mail.

Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Stichting Schloss Dyck omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Cookies
De website www.eghn.eu maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer plaatst op het moment dat de site wordt bezocht. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden (bezoekersstatistieken). Cookies komen dan ook veel voor bij websites waarbij men moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat men ingelogd blijft terwijl men de site gebruikt. Ook worden cookies vaker gebruikt om instellingen te onthouden m.b.t. functionaliteit van een website (bv. lettergrootte, gepersonaliseerde pagina).

Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, en zo te kunnen inspelen op de behoefte en vraag van u als bezoeker.

Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Zie voor meer informatie

– http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies (Internet Explorer)

– http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 (Google Chrome)

Google Analytics:
Om het bezoekersgedrag op onze website te kunnen analyseren gebruikt deze website Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om onze website constant te kunnen optimaliseren aan de behoefte van u als bezoeker.
De volgende gegevens worden opgeslagen in cookies:
– gegevens over het aantal bezoeken dat u aan onze website heeft gepleegd, wanneer en hoe lang u onze website bezocht heeft;
– gegevens over waar u als bezoeker vandaan komt (zoekmachine, zoekopdracht, link);
– gegevens met de laatst opgeslagen informatie vanaf welke website u onze website gevonden heeft.

Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies leest u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Responsible Disclosure

Informatie en communicatie technologie (ICT) maakt een groot onderdeel uit van de wijze waarop Stichting Schloss Dyck informatie uitwisselt met belanghebbenden. Enerzijds draagt de ICT bij aan diverse gebruiksmogelijkheden binnen de e-dienstverlening. Anderzijds wordt door deze afhankelijkheid van ICT de mogelijke impact van kwetsbaarheden vergroot. Het gemeenschappelijke belang van het op effectieve wijze omgaan met ICT-kwetsbaarheden wordt daarmee steeds groter.

Stichting Schloss Dyck streeft voortdurend naar het voorkomen van ICT kwetsbaarheden in haar ICT-infrastructuur en informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat wij daarbij zaken over het hoofd zien. Indien u denkt een ICT-kwetsbaarheid te hebben gevonden, dan verzoeken wij u deze informatie met ons te delen via het emailadres feedback@eghn.eu.