Karte RheinlandInzichten en uitzichten: tuin, architectuur, landschap

Bij de tuinen in het Rijnland die deel uitmaken van de regionale tuinenroute gaat het om meer dan de tuinen op zich: ook het cultuurlandschap en gebouwen in de omgeving, zoals kastelen, burchten en herenhuizen, spelen een cruciale rol. Deze tuinen staan niet los van hun omgeving, maar betrekken ook de architectuur en de cultuurlandschappelijke omgeving in het totaalconcept, in plaats van de aandacht exclusief te vestigen op het tuincomplex en de vormgeving.

Ook voor tuinarchitecten uit voorbije eeuwen was de compositie die bestaat uit de combinatie van tuin, landschap en architectuur een eenheid, waarin elk onderdeel vanuit verschillende perspectieven een eigen betekenis had. Hierbij vormt elk van deze elementen als het ware een kunstwerk op zich, waarbij de tuin als ‘bemiddelaar’ tussen de verschillende niveaus een centrale rol krijgt.

Tot op de dag van vandaag tonen de gepresenteerde tuinen zo de overgang van de architectuur naar hun landschappelijke omgeving en bieden ze uitzicht op een bijzonder perspectief:

De tuinen zijn zelf blikvangers en bieden tegelijkertijd inzicht in de architectuur en uitzicht op de bebouwing en het landschap.

De opzet waarbij gebouwen, tuinen en omgeving als één complex worden vormgegeven, dient nog altijd als voorbeeld voor het ontwerpen van hedendaagse tuinen en parken.

Ruimtelijke ordening, tuinontwerp, particuliere eigenaren, natuurbescherming en monumentenzorg – alleen door inzicht in en het bewustzijn van de verbanden en het samenspel tussen alle spelers kan ons tuinculturele erfgoed bewaard blijven.

Mooie en interessante tuinen wachten op de bezoeker. Veel uiteenlopender hadden ze niet kunnen zijn: het aanbod in het cultuurlandschap in het Rijnland is zeer veelzijdig: van kasteeltuinen en stadsparken tot tuinen bij landhuizen en villa’s en de Landesgartenschau, de Duitse Floriade.

Ze bieden allemaal de mogelijkheid om tijdens een ontdekkingsreis uiterst persoonlijke in- en uitzichten te beleven.

Deze route is georiënteerd rond de ankertuin kasteelpark Dyck in Jüchen, Rijndistrict Neuss.

De Tuinen

Cultuurlandschap