X

EUROPEES TUINENNETWERK – EGHN

EGHN-partners starten UL2L

Het project “UrbanLinks 2 Landscape” ondersteunt de Schloss Dyck Foundation, de regionale vereniging van het Rijnland (LVR) en partners uit zes landen (Zweden, Italië, Polen, Letland, Groot-Brittannië, Duitsland) om te werken aan het overgangsgebied tussen de stad en het landschap. Hoe kunnen deze ruimtes aantrekkelijker en bruikbaarder worden ontworpen? Hoe dragen ze bij aan de kwaliteit van stedelijk groen en verminderen ze de druk op de groene zones in de binnenstad?

UrbanLinks 2 Landscape is het derde project van de Foundation dat wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Interreg-programma binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit Interreg Europe-project loopt tot medio 2022 en is bedoeld om de implementatie van huidige en toekomstige financieringsprogramma’s te ondersteunen.