X

EUROPEES TUINENNETWERK – EGHN

Palaisgarten Detmold

Dit ongeveer 7,5 ha grote landschapspark ontstond in 1851 bij het ‘Neue Palais’ (oftewel ‘nieuw paleis’) van het Lippische vorstenhuis waarin momenteel een hogeschool voor muziek is gevestigd. Het is voortgekomen uit de reconstructie van een oorspronkelijk ca. 2,4 ha grote barokke tuin die, geheel in de stijl van een hortus conclusus door een hoge muur was omgeven. Er werden gedeelten van een dierentuin bij het park getrokken om daarop gevarieerde grasvelden aan te leggen en exotische bomen en struiken te planten. Opvallende ronde boomperken, waaronder de ‘twaalf apostelen’, zijn typische kenmerken van het park.

Bijzondere bezienswaardigheden zijn de tussen 1851 en 1858 gerealiseerde fonteinen en waterspelen, die allemaal nog functioneren, Voorbeelden hiervan zijn het ovale bassin met de grote fontein en de van machtige stenen blokken gemetselde ‘kleine cascade’ en ‘grote cascade’. De kikkerfontein, dolfijnenfontein en de zwanenvijver zijn met beelden versierd.

In 1918 werd de tuin opengesteld voor het publiek. In het zuidelijke deel van het park is in de periode 1965/68 het koor- en orkestgebouw van de Hochschule für Musik (de hogeschool voor muziek) gebouwd. De tuinen werden hier opnieuw ingericht door de prominente tuinarchitect prof. Hermann Mattern.

De paleistuin in Detmold is een van de bijzondere historische parken in Ostwestfalen-Lippe. De behouden, en herkenbaar, gebleven inrichtingselementen van dit ongeveer 7,5 ha grote park in de stijl van een Engels landschapspark geven een mooi beeld van de ontwikkelingen in de tuinvormgeving gedurende een periode van bijna 200 jaar. Het park maakte deel uit van het in de jaren 1706 – 1718 gebouwde, indertijd voor de poorten van de stad gelegen lustkasteeltje van graaf Friedrich Adolph zur Lippe. Na het overlijden van de graaf ging het kasteeltje over op zijn tweede vrouw, gravin Amalia von Solms.

ET_owl_bildleiste_detmold_1

De ongeveer 2,4 ha grote ‘Burggarten’ was een intieme, door een hoge muur omsloten hortus conclusus(‘besloten tuin’). Deze barokke tuin met terraslagen werd onderverdeeld door een axiaal net van paden en had een vierkante broderieparterre en een rond bassin met een fontein erin vlakbij het huis. Regelmatig aangelegde perken en bedden voor het telen van groenten en fruit sloten daaropaan. Hetgeen men zelf niet kon gebruiken, werd verkocht op de weekmarkt in Detmold.

Ten zuiden van de ommuurde barokke tuin, op het beboste terrein van de Büchenberg, begon men in 1746 met de aanleg van een omheinde dierentuin.

ET_owl_bildleiste_detmold_2

Zichtbare getuigen van de ontstaanstijd zijn de gestapelde muren in het noorden en oosten, restanten van de zuidelijke buitenmuur bij de ‘kleine cascade’ en de ‘stenen tafel’, een meer dan vijf ton zwaar tafelblad dat oorspronkelijk als vloerplaat voor de toegang naar de tuin van het barokke lustkasteeltje lag.

Leopold III (1821 – 1875) koos het paleis als zijn vaste woonstede en gaf in 1851 opdracht om de barokke tuin om te vormen tot een landschapspark. Sinds de oplevering daarvan in 1854 wordt het complex als ‘paleistuin’ aangeduid. Gedeelten van de dierentuin werden bij het park getrokken om daarop gevarieerde grasvelden aan te leggen en exotische heesters te planten. Er staan veel dendrologisch interessante loof- en naaldbomen in het park, waaronder een aantal rode en treurbeuken, gewone en zwarte walnoten, tulpenbomen, ceders, Japanse ceders, moerascipressen en twee mammoetbomen. Deze laatste werden door Leopold III in 1858 meegebracht van een reis naar Italië. Ronde boomperken van eiken en esdoorns accentueren bepaalde gedeelten. De meest markante daarvan bevindt zich in het zuidwesten. Het gaat hier om de ‘twaalf apostelen’: elf oude linden die in een cirkel rondom een linde in het hart van de kring staan. Vanuit deze idyllische plek kijkt de bezoeker uit over het Lippische bergland in de omgeving of op het park met de enorme mammoetboom bij de zwanenvijver.

ET_owl_bildleiste_detmold_3

De waterpartijen zijn sinds het ontstaan ervan in de periode 1851 – 1858 een van de belangrijkste bezienswaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn het ovale bassin met de grote fontein en de van machtige stenen blokken gemetselde ‘kleine’ en ‘grote cascade’. De kikkerfontein, dolfijnenfontein en de zwanenvijver zijn met beelden versierd.

De mooiste tijd van het jaar in het park is de zomer, als de bezoekers van de fonteinen en andere waterspelen kunnen genieten. Maar ook in de winter oefent het park een grote aantrekkingskracht uit, met name op de kinderen uit de omgeving die dan van de Papenberg af sleeën.

Het in 1855 gebouwde machinehuis voor de zuidelijke ingang van het park pompt het water uit het kanaal naar een hoger gelegen reservoir boven de paleistuin, dat de waterspelen met natuurlijke druk voedt. Rechts van het machinehuis bevindt zich, een beetje aan het oog van de bezoeker onttrokken, een classicistische poort van zandsteen uit 1836. Dit was ooit de ingang naar een kelder in de berg waar ijs werd opgeslagen.

Na de abdicatie van Leopold IV in 1918 werd het ‘Neue Palais’ eigendom van de nieuw opgerichte vrijstaat Lippe en werd de tuin opengesteld voor het publiek. Het gebouw werd enige tijd als museum gebruikt, maar na de Tweede Wereldoorlog nam de Hochschule für Musik (hogeschool voor muziek) hier zijn intrek.

In het zuidelijke deel van het park is in de periode 1965/68 het met zwarte leisteen beklede koor- en orkestgebouw van de Hochschule für Musik (de hogeschool voor muziek) gebouwd. De tuinen werden heringericht aan de hand van de ontwerpen van de prominente tuinarchitect prof. Hermann Mattern.

ET_OWL_besinfo_detmold

Hochschule für Musik
Palaisgarten Detmold
Willi-Hoffmann-Straße 5
32756 Detmold (Kreis Lippe, NRW)
Tel.: 05231-977-328
E-mail: tourist.info@detmold.de
www.stadtdetmold.de/505.0.html

Owner/Management: Land Nordrhein-Westfalen

Opening Times:
The park is open all year round

Admission Prices:
No admission fee. Admission charged for some events

Cultural Programme and Exhibitions:
Current information on the cultural programme can be found at www.stadtdetmold.de/505.0.html

Visitor Information:

  • Cafe/Restaurant: No
  • WC: In the Musikhochschule (Academy of Music)
  • Parking: Nearby
  • General map and further information on the park: No
  • Benches in park: Yes
  • Average Length of Stay: 1½ hrs
  • Access for People with Disabilities: The paths in the park are suitable for people with limited mobility. There are, however, some slopes.

How to get there:
Bus nos. 701 / 703 / 782 / 792 from Detmold railway station in the direction of Berlebeck/ Hiddesen/ Bad Meinberg/ Emmerstausee as far as Palaisgarten

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden