X

EUROPEES TUINENNETWERK – EGHN

Project “Awarding Heritage”

Het EGHN en de Europese Tuinprijs (European Garden Award) bevorderen de identificatie met de tuin- en landschapscultuur, de bereidheid om dit belangrijke culturele erfgoed in stand te houden en de bijbehorende Europese netwerken en uitwisseling van ervaringen. Het project is element van het “Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018”.

Om de culturele landschappen te integreren, wordt de Europese Tuinprijs aangevuld met het project “Awarding Heritage”, dat de categorie “Beste ontwikkeling van een cultureel landschap van betekenis voor het Europees cultureel erfgoed”omvat.

Met deze uitbreiding zullen voorbeeldige inspanningen en prestaties op het gebied van de bescherming en het behoud van waardevolle cultuurlandschappen worden beloond. Daarnaast zal er een speciale prijs “Cultureel tuinerfgoed in Europa” worden gewijd aan een jaarlijks veranderende focus. Een internationale jury, die ook rekening houdt met externe sollicitaties en suggesties, is verantwoordelijk voor de nominaties.

In 2018 en 2019 is er telkens één workshop voor de juryvergadering en een groter symposium voor de prijsuitreiking, gewijd aan de thema’s cultuurlandschap en tuincultuur.

 

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
566